Baru keluar bilik.keluar dalam talian bilik.

Baru permainan keluar dari bilik.bermain keluar dari bilik